1.0.0.6


1.0.0.6
          Adicionado:
            *barreira no topo da fase 1
            
          Deletado:
            *Espinhos N39 N40 e N50  na fase 2
          Arrumado:
            *Corotes na fase 2 
            *Fisica na fase 2
            *Velocidade dos Fantasmas abaixada e alterada
                  (Ate a 1.0.0.7)
            
           

Leave a comment

Log in with itch.io to leave a comment.